AZZEAL jako Właściciel platformy i pośrednik pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie ustala polityki zwrotów. Towary wystawione w Serwisie należą do Sprzedających. Jeśli Towar pozytywnie przejdzie weryfikację autentyczności, zaś podane przez Sprzedającego parametry okażą się prawdziwe, nie ma możliwości zwrotu Towaru za pośrednictwem Serwisu. Nie wyklucza to możliwości zwrotu Towaru, w sytuacji ustalenia polityki zwrotów przez Sprzedającego lub wzajemnych ustaleń między Użytkownikami.