Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem support@azzeal.com; formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres: 

  • AZZEAL Dział Reklamacji
  • ul. Nałęczowska 18A/148
  • 20-701 Lublin.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika (login), imię i nazwisko, numer zamówienia, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku, kiedy paczka była uszkodzona lub Towar w środku był niekompletny, dodatkowo powinien być dołączony protokół szkody spisany w obecności kuriera.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Serwis zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14-dniowy na rozpatrzenie reklamacji biegnie wówczas od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na przypisany do Użytkownika adres e-mail.